Zufallsbild

Die deutsche Landwirtschaft wohnt seit fünfundzwanzig Jahren am Rande des Abgrunds und fühlt sich dort ziemlich wohl.

Kurt Tucholski

Aktuelles Projekt

GAP und NUTS

Begriffe zum Thema Ländlicher Raum – verständlich gemacht in unserem Glossar.
Glossar

Gewusst wo

Weitere Infos im Internet – für Sie zusammen gestellt.
Linkliste

Schimbarea structurală şi munca în agricultură

 

Problematică şi obiectiv

Structura agrară europeană se va schimba în mod drastic în următorii ani. Întreprinderile mici care nu mai pot supravieţui pe piaţă îşi vor întrerupe activitatea sau vor fi nevoiţi să ofere alte produse, respectiv servicii.

Acest proces de schimbare structurală va influenţa în mod diferit regiunile rurale din interiorul Uniunii Europene. În timp ce în statele aderente Bulgaria şi România se prevede demiterea a aproximativ 2 milioane de angajaţi, procesul nu se va derula în mod similar în ţările vest-europene. Tocmai numeroasele întreprinderi foarte mici din ţările sud-est europene sunt cele care au cele mai mici şanse de supravieţuire. Cu toate acestea, de exemplu reformele care vizează sectorul laptelui şi al tutunului vor cauza demiteri şi în Europa de vest şi sud.

Ţările vest-europene deţin o experienţă mai vastă în ceea ce priveşte schimbările structurale, ele au căutat posibilităţi, alternative şi şanse cu ajutorul cărora acest proces poate fi gestionat mai bine. Ţările care au aderat la UE în 2004 au acumulat alte experienţe. În viitor, politica agrară europeană va deveni şi mai orientată spre piaţă. În agricultură vor apărea întreprinderi mai mari. Întreprinderile care vor să supravieţuiască acestei competiţii acerbe trebuie să se adapteze la noile condiţii impuse de piaţă.

Obiectivul Comisiei de a crea locuri de muncă mai multe şi mai bune este greu de atins în regiunile rurale fără infrastructură corespunzătoare. Ca urmare a schimbării structurale şi în agricultură vor apărea întreprinderi mai mari. Aceste întreprinderi vor putea îndeplini funcţii importante în ceea ce priveşte crearea locurilor de muncă:

 • Întreprinderile vor crea noi locuri de muncă direct în producţia agricolă,
 • Întreprinderile vor crea însele locuri de muncă în cadrul proceselor de diversificare, de exemplu în ceea ce priveşte comerţul, energiile regenerabile, turismul,
 • Prin activităţile întreprinderilor la nivel operaţional, dar şi pe plan local, se vor crea noi locuri de muncă, respectiv surse de venit şi pentru persoanele private.

Astfel aceste întreprinderi pot deveni catalizatoare pentru ocuparea forţei de muncă în zonele rurale, cu precondiţia să înfrunte schimbarea structurală.

Felul şi gradul restructurării şi efectele acesteia depind de măsurile preventive şi însoţitoare adoptate atât la nivel operaţional/sectorial, cât şi la nivel regional.

Acesta este punctul în care proiectul propus vrea să acţioneze. Liniile directoare întocmite vor prezenta prin intermediul unor exemple adecvate posibilităţi de acţionare, prin care pot fi create viziuni şi perspective pentru activităţi noi şi mai bune pentru angajaţi din prisma măsurilor de restructurare. În acelaşi timp, şi sindicatelor le vor fi oferite posibilităţi de argumentare pentru a consolida punctul lor de vedere atât la nivel operaţional, cât şi la nivel regional şi european.

Mai ales pe fondul discuţiilor iminente la nivel european şi naţional în ceea ce priveşte modificările politicii agricole comune, iniţiatorii proiectului au considerat că este necesar să ofere ajutor părţilor interesate implicate. Odată cu liniile directoare care urmează să fie elaborate în cadrul acestui proiect, tratativele din ţările individuale vor fi standardizate pentru partenerii implicaţi.

înalt

 

Activităţi

Proiectul îşi propune să analizeze câte unul sau două exemple operaţionale/regionale de restructurare în cinci ţări. Sindicatele implicate (deci 3-4 întreprinderi, respectiv concentrări economice sau societăţi cooperative) vor fi cele care vor identifica aceste exemple. Analizele regionale şi sectoriale scurte care urmează a fi întocmite vor prezenta circumstanţele economice şi sociale ale întreprinderilor, precum şi necesităţile unei restructurări.

Prin intermediul vizitării întreprinderilor şi a meselor rotunde se vor analiza strategiile, practicile şi iniţiativele existente. Împreună cu experţi, actori regionali şi parteneri sociali se va evalua relevanţa şi eficienţa măsurilor. Pentru a putea compara rezultatele fiecărui pas în parte se vor întocmi linii directoare sub formă de întrebări.

Se va discuta mai ales despre următoarele elemente:

 • Ce fel de strategii şi modalităţi de acţionare s-au dezvoltat pentru gestionarea socială şi economică a schimbării structurale?
 • În ce mod s-au implementat modalităţile de participare ale angajaţilor la nivel operaţional şi regional?
 • Care sunt sarcinile instituţiilor de consiliere (mai ales din prisma condiţiilor sociale în care trăiesc angajaţii)?
 • Ce fel de transfer de know-how este necesar şi care sunt cerinţele de calificare?
 • Cum se pot inova produsele şi care sunt modalităţile pentru inovarea proceselor, inclusiv organizaţiile de tip cooperativă?
Arbeitsprogramm

Download Arbeitsprogramm

 

Rezultate

Rezultatele fiecărei analize în parte vor fi procesate şi publicate pe site-ul web. Pe baza sintetizării rezultatelor se vor întocmi liniile directoare care vor fi de asemenea publicate pe site. Mai mult, pentru a asigura diseminarea rezultatelor, acestea vor fi puse la dispoziţie şi pe suport de hârtie. Se planifică, de asemenea, promovarea proiectului prin intermediul sindicatelor.

înalt

 

Parteneriat

Parteneriatul proiectului este parte integrantă a unei reţele de sindicate care colaborează de mai mulţi ani în cadrul diferitelor proiecte şi acţiuni. Rezultatele acestei colaborări, pe lângă analiza şi evaluarea situaţiei sociale şi economice, sunt diseminarea acestor rezultate în cadrul a numeroase seminarii şi conferinţe naţionale şi internaţionale, precum şi prin publicaţii pe suport electronic şi pe hârtie. Prin publicarea rezultatelor proiectului pe site-ul web laendlicher-raum.eu se asigură diseminarea informaţiilor în reţeaua de sindicate pentru ocuparea forţei de muncă şi folosirea acestor rezultate în discuţiile viitoare, organizate la diferite niveluri.

Persoane individuale ale acestui parteneriat vor fi membrii numeroaselor comisii pe plan naţional şi european. Menţionăm în special comisiile naţionale de monitorizare a politicii agricole europene, a dialogului social european în agricultură, precum şi comitetul consultativ pentru regiunea rurală din Europa şi comitetul economic şi social european.

Membrii parteneriatului:

 • Germania: IG BAU, PECO-Institut
 • Austria: GPA, GMTN
 • Italia: ALPA Nazionale
 • România: Agrostar
 • Bulgaria: FNSZ
 • Polonia: ZZPR
 • Belgia: EFFAT

înalt

 

CameraFoto protocol